Tham gia giải đấu lũy tiến với coin của bạn
Bạn sẽ sử dụng coins từ số dư tài khoản coin của bạn để tham gia giải đấu này
Bạn có thể đặt lại điểm số hiện tại của mình và thử lại.
Sau khi hoàn tất, tiến trình hiện tại của bạn trong giải đấu này sẽ bị mất và bạn sẽ bắt đầu lại.
Required coins
Số dư của bạn
Sử dụng coin và tham gia
Khởi động lại và thử lại
Hủy

Tất cả kết quả

Ngày
Giải đấu
Bảng giải thưởng
Người chơi
Trạng thái
Giải đấu hàng tháng
Ngày 16/10/2021
Bảng giải thưởng 8,000€
Người chơi 11734
Trạng thái Trực tuyến  
Turbo Tournament
Ngày 20/10/2021
Bảng giải thưởng -
Người chơi 649
Trạng thái Trực tuyến  
Progressive Prize Pool
Ngày 21/10/2021
Bảng giải thưởng 770,850
Người chơi 2443
Trạng thái Trực tuyến  
Thursday
Ngày 21/10/2021
Bảng giải thưởng 250€
Người chơi 2019
Trạng thái Trực tuyến  
Hằng ngày
Ngày 21/10/2021
Bảng giải thưởng 200€
Người chơi 4575
Trạng thái Trực tuyến  
Vòng loại hàng tuần
Ngày 21/10/2021
Giải đấu
Bảng giải thưởng -
Người chơi 2750
Trạng thái Đã hoàn thành  
Vé vàng
Ngày 21/10/2021
Bảng giải thưởng -
Người chơi 2405
Trạng thái Đã hoàn thành  
Hằng ngày
Ngày 20/10/2021
Bảng giải thưởng 200€
Người chơi 4037
Trạng thái Đã hoàn thành  
Vé vàng
Ngày 20/10/2021
Bảng giải thưởng -
Người chơi 2524
Trạng thái Đã hoàn thành  
Progressive Prize Pool
Ngày 20/10/2021
Giải đấu
Bảng giải thưởng 3,735,000
Người chơi 3399
Trạng thái Đã hoàn thành  
>